KUBING s.r.o. - architektonické a inžinierske služby

Názov spol.:KUBING s.r.o.
Kancelária:Dunajské Nábrežie 39/9, Komárno 94501
E-mail:kubingsro@gmail.com
Telefón:+421 (0) 903 457 268
Web: kubingsro.bizref.sk
IČO:36733482
DIČ:2022312468
IČ DPH:SK2022312468
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Spoločnosť   KUBING  s. r. o.  začala pôsobiť od roku 2003 v meste Komárno. Ponúkame komplexné  architektonické a inžinierske služby ako aj súvisiace technické poradenstvo. Zaoberáme sa projektovaním: inžinierskych, vodohospodárskych stavieb, ale aj zberných dvorov a kompostární, skládok komunálnych odpadov a ich rekultiváciou, revitalizáciou vodných plôch, verejných vodovodov, kanalizácií a dažďových kanalizácií, čistiarňami odpadových vôd a ich modernizáciou a podobne. Taktiež Vám vieme ponúknuť naše služby pre výkon dozoru pozemných a inžinierskych stavieb. Realizujeme inžiniersku činnosť pre vlastné projekty ako aj projekty tretích subjektov, čiže zabezpečujeme  povolenia v zmysle stavebného zákona.Sme oprávnení na vykonávanie znaleckej činnosti- stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a ponúkame odborné poradenstvo v oblasti investičnej výstavby.