Autoškola PERFEKT, s.r.o. Dunajská Streda

Názov spol.:Autoškola PERFEKT, s.r.o.
Sídlo firmy:Zelená 860/47, Dunajská Streda 929 01
E-mail:asperfekt.ds@gmail.com
Telefón:00421 908 405 004
Web: autoskolaperfekt.bizref.sk
IČO:36267741
DIČ:2021953494
IČ DPH:SKSK2021953494
VzOR Os Trnava, Vložka číslo: 16546/T
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Autoškola PERFEKT vykonáva výcvik na skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, C, T, CE, D, DE, ako aj povinné školenie profesionálnych vodičov, doškolovacie kurzy, cvičné jazdy a rýchlokurzy.  Teoretická príprava je realizovaná v klimatizovaných učebniach, v perfektnom prostredí, so skúsenými, kvalitnými inštruktormi v nasledujúcich strediskách: Dunajská Streda, Veľký Meder,  Dolný Štál, Horná Potôň, Holice, Trhová Hradská  Vyučujeme v maďarskom a v slovenskom jazyku. Jazdy sú plánované podľa potrieb frekventantov. Naša dlhoročná tradícia a široký záber je zárukou stability na trhu slovenských autoškôl.