Rise Up For Friendship

Názov spol.:Rise Up For Friendship
Sídlo firmy:Veľký Grob, Veľký Grob 925 27
E-mail:ozhistorik@gmail.com
Telefón:0948 939 937
Web: historik.bizref.sk

O nás

Názov projektu "Rise Up For Friendship" vyjadruje hlavný zámer zrealiovaného projektu a to: spojenie obyvateľov a neziskového sektora štyroch krajín (Slovensko, Česko, Srbsko a Rumunsko). Vďaka tomu sa z obyvateľov stali priatelia, z neziskového sektora silní partneri. Tento zámer bol doplnený o spoznávanie Európskej Únie ako spojovacieho prvku medzi národmi. Práve rozvoj informovanosti o EU bol druhým nosným pilierom projektu.

 

Realizácia projektu pomohla naplniť tieto ciele:

1) Netradičná prezentácia Európskej Únie

2) Vyzdvihnutie dôležitosti neziskového sektora pre občanov

3) Vytvorenie priateľstiev medzi účastníkmi

4) Zachovávanie kultúry a remesiel

5) Podpora aktívneho Európskeho občianstva