Úradné preklady Ružomberok, úradný preklad, overený preklad, súdny preklad, tlmočenie

Názov spol.:Úradné preklady Ružomberok
Sídlo firmy:Ružomberok 1, Ružomberok 034 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0948
Web: tato domena je na predaj
IČO:-
DIČ:-
IČ DPH:-
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

 

V Ružomberku poskytujeme úradné preklady s okrúhlou pečiatkou a štátnym znakom. Súdny prekladateľ v Ružomberoku Vám vyhotoví preklad úradných dokumentov v krátkych dodacích dobách a prijateľných cenách. Úradný preklad sa realizuje zo slovenčiny / do slovenčiny, pri niektorých kombináciách je možné úradne prekladať z jedného cudzieho jazyka do druhého. Úradné preklady sa tiež nazývajú oficiálne preklady úradných listín, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady dokumentov, overené preklady a podobne.

V našej agentúre Ružomberok prekladáme do a z viac ako 40 svetových jazykov. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť preklad aj do neštandardných a menej používaných jazykov.

 -  úradné a súdne preklady / overené preklady
 -  preklady výpisov z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte
 -  obyčajné preklady textov
 -  preklady dokumentov zo spoločenského života
 -  preklady dokumentov z právnej oblasti, rozsudky
 -  preklady spoločenských zmlúv, kontraktov a dohôd

 - preklady odborných publikácií  preklady návodov na obsluhu
  - preklady dokumentov zo súkromnej a podnikateľskej oblasti
  - preklady osvedčení o štátnej skúške, vysvedčení
  - preklady študijných programov a výsledkov, potvrdení o návšteve školy
  - preklady rodných a sobášnych listov
  - preklady certifikátov, úradných dokumentov
  - preklady uznesení a rozhodnutí
  - preklady iných textov podľa požiadaviek