OÁZA CAMP Komoča

Názov spol.:SITI s.r.o.
Sídlo firmy:231, Komoča 94121
E-mail:info@oazacamp.sk
Telefón:0905 649 965
Web: oazacamp.bizref.sk
IČO:36559199
DIČ:2021821318
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Náš projekt „Európa je náš domov“ spája spoločné európske hodnoty na stretnutí partnerských miest viacerých európskych krajín. Hlavnými motívmi podujatia sú spoločné korene, styčné body v kultúrnom, spoločenskom, politickom a historickom živote.

Vďaka spolufinancovaniu programu Európskej únie „Európa pre občanov“ projekt slúži ako most nášho podujatia medzi vytváraním partnerstiev a priateľstiev. Medzi témy projektu patria euroskepticizmus, solidarita, migrácia a kultúra. Jeho hlavné ciele sú:

Aktívna občianska účasť a sloboda prejavu
Zvyšovanie úlohy neziskového sektora v sociálnych aktivitách
Porozumieť súčasnej situácii v Európe, zvýšiť transparentnosť a jasnosť spoločných riešení
Nájsť spoločné črty pomocou kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, porozumieť rozdielov
Preskúmať možnosti dlhodobej partnerskej kooperácii
Iniciovať cenné diskusie a výmeny názorov medzi organizáciami občianskej spoločnosti, občanmi a inštitúciami o budúcnosti Európskej únie.

About the Project

The project “Europe is our home” will show Europe as a common home for partners from European countries. Common roots, connecting points in cultural, social, political and historical life - this is also Europe, this is our project. The event is divided into four thematic sections in which one part always corresponds to the current theme. This themes are the followings: Euroskepticism is not for Europe, Solidarities between European, migrants in Europe and cultural heritage. The bands are also a joint expression of partners that intercultural dialogue can also create space on the themes that are essential to develop in a spirit of mutual understanding, tolerance and respect for one another. The European Union itself will create the bridge for partnership and friendship. Essential parts of the project are thematic areas - Euroscepticism, Solidarity, Migration and Culture.

These themes are also the objectives of the project, which are:

Active citizen participation, freedom of speech
Participation of the non-profit sector in public affairs, volunteering, social intervention.
Increase the transparency and clarity of the current situation (various crises) and joint solutions
Cultural, linguistic diversity - to seek common features, to understand differences, ways to share common heritage
Creating meaningful partnerships, sustainable development and cooperation

Provides the opportunity to learn different cultures, creates space for valuable debates among civil society organizations, citizens and institutions about the future of the European Union.