KALENDÁR AKCII


Lov jeleňov začíname od 1. septembra!

◆ Lov jeleňov začíname už od 1. septembra s požiadaním na skorší odstrel, nakoľko na Južnom Maďarsku sa začína ruja skoršie.
◆ prvých 10 záujemcov odmeníme zľavou 10% z našich cenníkov
◆ ako bonus Vám ponúkame odstrel šakala