PARAMÉTER / Slovensko-maďarský spravodajský portál

Názov spol.:DARCUS, a.s.
Sídlo firmy:Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 929 01
E-mail:media@parameter.sk
Telefón:+421 903 415 642
Web: parameter.bizref.sk
IČO:31414591
DIČ:2021137096
IČ DPH:SK2021137096
VzOS OR Trnava, Vložka č.: 10635/T
Otvoriť mapu v novom okne

Prečo inzerovať online u nás?

Ak ste navštívili našu stránku, iste ste už dávnejšie uvažovali nad tým, či by ste nemali inzerovať na internete. To samo osebe je už dobré znamenie, pretože internetová inzercia je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou drobného i veľkého podnikania. Jestvujú však aj rukolapnejšie argumenty!

Najjednoduchšie bude, ak všetky náklady premietneme na jdnu konverziu (predaj jedného produktu, získanie jednej objednávky). 

1. On line inzerát je lacnejší ako inzerát v tlačených médiách, inak povedané, ak za rovnakú sumu ako štvrťstranový inzerát s jednorazovým (!) uverejnením v ktoromkoľvek tlačenom denníku kúpite bannerový inzerát na Parameter.sk, dostanete omnoho viac. Váš inzerát uvidí omnoho viac ľudí! V konečnom dôsledku teda dosiahnete vyšší obrat.

2. Online inzerát vidí viac ľudí ako billboard

Ak pracujete s úzko ohraničenou cieľovou skupinou, napríklad v Dunajskej Strede, oplatí sa zvážiť umiestnenie 10 – 15 billboardov, ak je však Vaša cieľová skupina širšia, napríklad Trnavská či Nitrianska župa, tak náklady na potrebných 100 – 150 billboardov ďaleko presiahnu náklady na online inzerát. V konečnom dôsledku teda dosiahnete vyšší obrat.

3. Online inzerát je merateľný – všetko ostatné sotva

Doteraz ste inzerovali tak, že ste objednali inzerát, zaplatili a koniec.

Odteraz môžete inzerovať aj takto: Objednáte, zaplatíte, priebežne kontrolujete, keď výsledok nezodpovedá očakávaniu, zasiahnete. Nuž a potom kampaň vyhodnotíte a až potom je koniec.

Namiesto toho, aby ste počúvali, aká seriózna koncepcia je v pozadí našej strtégie, presvedčte sa o jej efektivite v skutočnosti. Pozrite si čísla. Čísla neklamú!

Ešte stále sme Vás nepresvedčili? Navštívte nás, očakávame Vás so skvelou ponukou! 

Stiahnite si náš aktuálny cenník (TU) alebo vyžiadajte si cenovú ponuku na reklamu, ak sa chcete zviditeľniť na portáli trhového lídra maďarských internetových novín na Slovensku.