PARAMÉTER / Slovensko-maďarský spravodajský portál

Názov spol.:DARCUS, a.s.
Sídlo firmy:Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 929 01
E-mail:media@parameter.sk
Telefón:+421 903 415 642
Web: parameter.bizref.sk
IČO:31414591
DIČ:2021137096
IČ DPH:SK2021137096
VzOS OR Trnava, Vložka č.: 10635/T
Otvoriť mapu v novom okne

Kontakty / Redakcia


Bálint Barak

Bálint Barak

Korzo B. Bartóka 790, Dunajská Streda 929 01
výkonný riaditeľ
balint@parameter.sk, +421 903 415 642


László Barak

László Barak

Korzo B. Bartóka 790, Dunajská Streda 929 01
šéfredaktor
sun@parameter.sk, +421 903 445 816


Reklama

Reklama

Korzo B. Bartóka 790, Dunajská Streda 929 01
Informácie
media@parameter.sk, +421 903 415 642


Redakcia

Redakcia

Korzo B. Bartóka 790, Dunajská Streda 929 01
Informácie
info@parameter.sk, +421 903 415 642