Ovládanie zariadenia

Zariadenie lis na mäso sa ovláda ručne, pohybom dosky vo vodorovnej rovine a umiestnením mäsa pod lisom. Je možné regulovať hrúbku mäsa od 0,5 do 3 cm, pomocou ručného otočenia lisu. Lis na mäso je vybavený aj bezpečnostnými prvkami, ako bezpečnostné tlačidlo a horný, predný kryt.