Zilizi s.r.o.

Názov spol.:Zilizi s.r.o.
Sídlo firmy:Hlavná 43, prevádzka: Hlavná 37, Tešedíkovo 925 82
E-mail:zilizi@zilizi.sk
Telefón:0905402580
Web: http://zilizi.sk
IČO:36728616
DIČ:2022309542
IČ DPH:SK2022309542
O.R. -O.S. Trnava, Vložka č.: 19523/T
Otvoriť mapu v novom okne

Rozpis služieb

Odstraňovanie AZC stúpačiek v bytových domoch

- vytvorenie kontrolovaného pásma
- penetračný postrek
- demontáž AZC potrubia + vysekania AZC materialov v betone
- nakladanie potrubia do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
- povysavanie konstrukcie a komplet priestoru WC
- odvoz na skládku TO

Odstraňovanie eternitovej  krytiny

- vytvorenie kontrolovaného pásma
- penetračný postrek vysokotlakym zariadenim
- nakladanie krytiny do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
- odvoz na skládku TO