Zilizi s.r.o.

Názov spol.:Zilizi s.r.o.
Sídlo firmy:Hlavná 43, prevádzka: Hlavná 37, Tešedíkovo 925 82
E-mail:zilizi@zilizi.sk
Telefón:0905402580
Web: http://zilizi.sk
IČO:36728616
DIČ:2022309542
IČ DPH:SK2022309542
O.R. -O.S. Trnava, Vložka č.: 19523/T
Otvoriť mapu v novom okne

Výmena stúpačkových rozvodov

Výmena rozvodov kanalizácie, pitnej vody ,ohriatej pitnej vody, plynu, vzduchotechiky v bytových domoch.

• Obhliadka stavby
• Poradenstvo pred realizáciou prác
• Vypracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky, plynoinštalácie
• Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky