Pracovná zdravotná služba - Tipy a rady v Trnave

V prípade, že Vaša firma potrebuje  radu v oblasti pracovnej zdravotnej služby, neváhajte a kontaktujte nás!

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov bez výnimky. Úlohou tejto služby je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorého tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.