Plnenie technických plynov do tlakových fliaš

Plnenie technických plynov do tlakových fliaš vykonávame na počkanie:

 

■  plnenie plynu CO2 pre priemyselné účely,
■  plnenie plynu CO2 pre výčapné zariadenia, potravinárske účely,
■  plnenie vzduchových fliaš,
■  plnenie plynovej zmesi na čapovanie piva CO2N2 – MIX PLYN.