Domáce nahrávacie štúdio


Štúdiová technika

V súčasnosti, kedy sú cenovo dostupné počítače, ktoré sú zároveň aj výkonovo dostačujúce na záznam a spracovanie viackanálového zvukového záznamu, sa veľkej popularite teší budovanie tzv. domácich štúdií. Užívateľ si dnes môže za neveľkú investíciu vybudovať svoje domáce štúdio, v ktorom (samozrejme ak má potrebné znalosti a skúsenosti) dokáže komponovať, nahrávať a mixovať vlastnú hudbu bez nutnosti návštevy profesionálneho štúdia s naozaj drahým vybavením. V sekcii štúdiová technika sa preto venujeme všetkým potrebným komponentom a zariadeniam, ktoré sú na vybudovanie domáceho štúdia potrebné. Zariadení, ktoré môže takého štúdio potrebovať je v ponuke obrovské množstvo a mnohé z nich sú skôr potrebné pre vyššiu úroveň štúdiovej práce. V popise sa preto budeme venovať skôr základným komponentom, ktoré sú na vybudovanie domáceho štúdia nevyhnutne potrebné.