Klávesové nástroje


Klávesové nástroje

Jedná sa v skutočnosti o veľmi širokú skupinu produktov, ktorú môžeme nahrubo rozdeliť na kategórie nástrojov podľa ich základnej charakteristiky. Okrem digitálnych pián, ktoré si dnes už vzhľadom na rozmanitosť ponuky zaslúžia vlastnú produktovú skupinu delenú na podkategórie, sa v tejto skupine nachádzajú jednoducho povedané všetky nástroje, ktoré disponujú klaviatúrou, ale radíme sem napríklad aj zvukové moduly, ktoré klaviatúru nemajú.