bizref.sk katalóg

Produkty a služby, ktoré hľadášVýsledky vyhľadávania

Halászi Town Twinning

  CO-FUNDED BY THE EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION   Obec Halászi (HU) pohostilo zastúpenie z partnerských obcí Berg (AT), Tomášov (SK), Dealu...

Jazyková škola Mgr. Zuzana Gáliková - úradné a súdne preklady v anglickom jazyku Šaľa, Galanta

Poskytujeme  úradné preklady,  súdne a  jazykové preklady, preklady s overenim, súdne overené preklady, preklady s pečiatkou v anglickom jazyku v lokalite Šaľa,...

Lívia Solymos - úradné a neúradné preklady, súdne preklady, maďarské preklady

Srdečne Vás vítam na mojej webovej stránke, prostredníctvom ktorej ponúkam úradne overené preklady (s prekladateľskou doložkou a štátnou pečiatkou) a neúradné...

Obec Zemné

Našou snahou je poskytnúť aktuálne informácie pre občanov, aby z prvej ruky získali vedomosti o miestnych udalostiach, o práci obecného zastupiteľstva, o...

OBORIL, s. r. o., - hydranty, technik PO, BOZP zariadení

Spoločnosť OBORIL je certifikovaná servisná organizácia sídliaca v meste Trnava, ktorej profilom je maloobchodný a veľkoobchodný predaj hasiacich prístrojov a...

Peter Šesták - KANPEX - Bratislava - chránená dielňa

Naša remeselná dielňa KNIHÁRSTVO HANZLÍK sídli v krajskom meste Trnava. Pre našich zákazníkov ponúkame široké spektrum produktov a služieb, ako: výroba...

Poistenie Nitra - Životné poistenie, úrazové poistenie, PZP Nitra, cestovné poistenia Nitra

Životné poistenie - Zdravotné poistenie - Poistenie majetku - Poistenie v nezamestnanosti - Cestovné poistenie - Poistenie podnikateľov - Havarijné poistenie

Poistenie Ružomberok - životné poistenie, povinné zmluvné poistenie, detské poistky

Poistenie Ružomberok, všetko pod jednou strechou - životné poistenie, zdravotné poistenie, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, detské poistenie,...

Sjáli Consulting s. r. o.

Naša zahraničná materinská spoločnosť sa 24 rokov zaoberá pražením a distribúciou kávy. Spoločnosť Sjáli Consulting ponúka kávu vlastnej produkcie so...

Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Trnava

SŽK Krajská zložka Trnava Slovenská živnostenská komora je zriadená podľa zákona, ktorý bol schválený NR SR pod č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej...

1 2 3 4 5