Haskont - protipožiarna technika, BOZP, PZS - Šaľa, Galanta, Sereď, Trnava, Nitra, Dunajská Streda

Názov spol.:Haskont s.r.o.
Sídlo firmy:382, Kráľová nad Váhom 92591
E-mail:haskont@haskont.sk
Telefón:0905 402 582
Web: http://haskont.sk/
IČO:36274551
DIČ:2022054837
IČ DPH:SK2022054837 podľa §4
O.r. Okr.s. Trnava Vložka číslo: 17445/T
Otvoriť mapu v novom okne

Naše služby

▪ Kontrola a servis hasiacich prístrojov

▪  Tlakové skúšky
▪  Plnenie CO2
▪  Školenia PO a BOZP
▪  Dokumentácia PO a BOZP
▪  Projektová dokumentácia
▪  Špecialista požiarnej ochrany
▪  Činnosť technika PO a BOZP
▪  Činnosť technika BOZP