ROTOLINE Trnava- servis okien a dverí, kovanie na dvere, kovanie na okná, strešné okná, dvere,...

Názov spol.:Adriana Demovičová - ROTOLINE
Sídlo firmy:Ulica Hadriána Radvániho 9229/24, Trnava 917 01
E-mail:rotoline@stonline.sk
Telefón:0905719915
Web: dvere-oknarotoline.bizref.sk
IČO:40087646
DIČ:1020112291
IČ DPH:SK1020112291
Okr. úrad Trnava, č. živn. reg.: 207-16533
Otvoriť mapu v novom okne

Produkty na údržbu a renováciu okien

Pre údržbu náteru Vašich okien stačí, keď budete 2-3x ročne používať prípravky SOKRATES. Životnosť náteru Vašich okien predĺžite o 100%

Lepidlá 
Lepidlo MULTIBOND 5005 je jednozložkové kopolymérne disperzné lepidlo s vysokou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy EN 204 pre lepidlá kategórie D4 a taktiež normu WATT 91. 
V porovnaní s inými D4 lepidlami, MULTIBOND 5005 má relatívne vysokú hodnotu pH, čo umožňuje lepiť dreviny, ktoré sú náchylné na sfarbovanie (pri použití kyslého lepidla). Vhodné na všetky typy lepených spojov.