VÝHODY NAŠICH NÍZKOENERGETICKÝCH MONTOVANÝCH DREVODOMOV

► ZDRAVÉ PRÍJEMNÉ PROSTREDIE

Použité konštrukčné materiály dokážu regulovať vlhkosť. Zvýšenú vlhkosť v prostredí sú schopné absorbovať a pri následnej znížení vlhkosti ju zase uvolnia do prostredia čím dochádza k regulácii.

KRÁTKY ČAS REALIZÁCIE  BEHOM NIEKOĽKÝCH DNÍ

Panely zhotovené na mieru redukujú čas inštalácie až o 60% oproti konvenčným rámovým konštrukciám. Skupina 3-4 zaškolených pracovníkov realizuje kompletnú hrubú stavbu behom niekolľkých dní, bez nutnosti stavebnej mechanizácie. Suchý proces výstavby umožňuje stavbu realizovatť v každom ročnom období.

DIZAJNOVÁ FLEXIBILITA

Panelová štruktúra stavby umožňuje širokú škálu flexibility pri navrhovaní stavieb bez nutnosti kombinácie s iným stavebným systémom, čím nedochádzka k vzniku tepelných mostov.

► VIAC VNÚTORNÉHO PRIESTORU

Obvodové steny ako aj priečky montovaných domov sú užšie ako bežné murované stavby, čo šetrí priestor a dáva väčšiu využiteľnú úžitkovú plochu až o 10 %.

VYNIKAJÚCE TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Panely napriek menšej hrúbke poskytujú naše drevodomy výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Tým stavbe redukujú náklady na vykurovanie až o 60% oproti konvenčným stavebným systémom. Izolačné jadro je stabilné a nedochádza k jeho narušeniu ani po dekádach.

► VYSOKÁ PEVNOSŤ A ODOLNOSŤ VOČI ŽIVLOM (VIETOR, ZEMETRASENIE A OHEŇ)

Po zhotovení štruktúry panelov sa stavebný systém správa ako monolitický plášť, ktorý poskytuje až o 5-násobne väčšie statické parametre než rámová konštrukcia. Stavba teda poskytuje robustný a pevný pocit, ktorý je po zhotovení ťažko rozoznať od tradičného systému výstavby. Je preukázané, že použitím pružných stavebných prvkov ako je drevo nedochádza vplyvom silného vetra ani zemetrasenia k takej deštrukcii budov ako pri murovaných stavbách. Taktiež použité nehorľavé materiály (sádrokartón, minerálna vlna a samozhášavý polystyrén) chránia drevo proti ohňu.

ZNÍŽENÉ NÁKLADY NA VÝSTAVBU

Stavanie zo SIP’s môže radikálne zvýšiť rýchlosť výstavby, čo prinesie rýchlejšiu návratnosť investícií. Rýchlejší proces výstavby zníži celkové náklady na riadiace procesy ako aj náklady na prenájom lešenia, stavebnej mechanizácie a dočasného ubytovania.

VZDUCHOTESNOSŤ

Vzduchotesná konštrukcia je ideálna pre moderné ventilačné systémy, ktoré znižujú náklady na energie a zvyšujú kvalitu vnútorného ovzdušia.