STAVEBNÝ SYSTÉM SIP


Univerzálny stavebný systém!

SIP - Structural Insulated Panel (štrukturovane izolovaný panel) je univerzálny, vysoko stabilný a ekologický stavebný systém pre výstavbu nízkoenergetických pasívnych stavieb. Je na slovenskom a českom stavebnom trhu novinkou. Táto technológia sa vyvinula v USA, kde sa v roku 1952 prvýkrát použila pri bytovej výstavbe domov. Pri prvých domoch sa tieto panely použili na vnútorné priečky, obvodové steny a strešné plášte. Technológia SIP dnes zahŕňa celé stavebné odvetvie a napríklad na americkom stavebnom trhu sa podieľa už asi 5 %.

Konštrukčná tuhosť panelov zabezpečuje projektovanie a postavenie takmer akejkoľvek tvarovo rozmanitej stavby. Stavebný systém SIP’s sa dá teda využiť pri výstavbe rodinných a bytových domov, administratívnych budov, výrobných a priemyselných hál, škôl, rekreačných stavieb, chatiek aj garáží.

Nakoľko je SIP’s ľahký stavebný systém, je ideálny ako riešenie nadstavby a dostavby už existujúcich budov. SIP’s je možné využiť aj v kombinácii s inou stavebnou technológiou.

Stavebný systém je ideálny ako riešenie strešných konštrukcií s dodatočným využitím podkrovia a je ako stvorený pre realizáciu plochých striech.


Čo tvorí stavebný systém SIP?

Základom stavebného systému je sendvičový panel. Panel sa skladá z dvoch OSB4 tabúľ a izolačného jadra, ktoré tvorí expandovaný samozhášavý polystyrén EPS alebo PUR.

Výsledkom je samonosný konštrukčný panel, ktorý sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vysokou konštrukčnou tuhosťou.


Jeden systém pre celú stavbu!

Súčasná legislatíva a nové požiadavky si vyžadujú čoraz väčšiu pozornosť počas procesu projektovania a výstavby. Prevencia tepelných mostov a vzduchotesnosť stavebnej konštrukcie je čoraz dôležitejšia.

Stavebným systémom SIP's je možné vyriešiť podlahy, vonkajšie obvodové steny, vnútorné priečky a aj strechy jednoducho a bez zbytočných tepelných mostov.

Jeho univerzálnosť a variabilita dokáže vyriešiť aj tie najnáročnejšie tvary. SIP's môžeme aplikovať ako jediný stavebný systém pre celú obálku stavby, ale je ho možné kombinovať aj s inými stavebnými systémami.


SIP Spline - Prepojovací prvok

Dôležitou súčasťou stavebného systému je izolovaný prepojovací prvok SIP Spline, s ktorým sa panely prepájajú navzájom. Tým nedochádza k prerušovaniu izolačného jadra a k prebytočným tepelným mostom.

Panely sa vyrábajú v riadených továrenských podmienkach. Panely sa režú a zhotovujú na mieru podľa projektovej dokumentácie ale môžu sa dodávať aj individuálne. Proces výstavby je teda veľmi rýchly, presný, nevzniká stavebný odpad a pre investora zbytočné náklady.

Stavby postavené zo SIP’s sú vysoko odolné, ekologické a úsporné.


Široká variabilita finálneho vzhľadu

Stavebný systém SIP’s je možné jednoducho ukončiť širokou škálou finálnych vrstiev. Od klasických omietkových, až po odvetrané fasády.
Materiál potrebný pre dokončenie hrubej stavby - ako jeden balík. Šetrí sa čas, organizácia dodávok a proces výstavby sa zbytočne neprerušuje kvôli subdodávkam.
Panely sa vyrábajú v štandardných veľkostiach konštrukčných drevených hranolov. Súčasťou dodávky stavebného systému sú aj certifikované KVH, BSH hranoly v pevnostnej triede C24 alebo GL24h vysušené na 15% a drevené lepené I-nosníky. Ich množstvo a rozmer záleží od statického posúdenia stavby.
Pri spojoch panelov sa používajú rôzne spojovacie prvky, tesárske kovania, PUR peny, tmely a komprimačné pásky pre utesnenie spojov.

Všetky materiály sú súčasťou individuálnych dodávok stavebného systému podľa predložených ponúk a nie je nutné ich dodatočné zabezpečovanie.