HOTOVÉ MONTOVANÉ DREVODOMY - TYPY DOMOV


DUO MINI K62

► Výrobní číslo výrobku: DUO MINI K62
► Venkovní rozměry: 2xMODUL - 7x3,75 m + 1xMODUL 3,75x2,5 m
► Technologie vytápění: elektrické
► Napojení na inženýrské sítě: řeší se dle pozemku (viz. Situace)
► Složení obvodových stěn zevnitř ven:
- Tloušťka stěny = 387,5 mm / 287,5 mm
- SDK, tl. 12,5 mm / Keramický obklad tl. 0,8 mm
- Panel SIPsCZ, tl. 270 mm / 170 mm
- Dřevěný rošt vertikální 40 mm
- Dřevěný rošt horizontální 40 mm
- Asfltový pás 4 mm
- Valcovaný plech 21 mm
Složení příček:
- Tloušťka stěny = 135 mm
- SDK, tl. 12,5 mm / Keramický obklad tl. 0,8 mm
- Panel SIPsCZ, tl. 110 mm
- SDK, tl. 12,5 mm

► Složení střešního pláště shora dolů:
- Valcovaný plech 20 mm
- Asfltový pás 4 mm
- Dřevěný rošt vertikální 40 mm
- Dřevěný rošt horizontální 40 mm
- Hydroizolace
- Panel SIPsCZ, tl. 270 mm
- SDK tl, 12,5 mm

► Spodní stavba:
Objekt bude založen na zemních vrutech. Typy vrutů a rozteče mezi nimi budou upřesněny dle stavu
stávajícího terénu.Na zemní vruty se umístí BSH nosníky, na které přijde položit podlaha ze systému
SIPsCZ.
-SIPsCZ 210
-BSH 160x200 mm
-Zemní vruty
Veškeré použité konstrukční a izolační materiály odpovídají požadavkům ČSN a jejich certifikáty jsou
uloženy u výrobce.


MOP 58

MOP 58


DUO

DUO