MOŽNÉ REALIZÁCIE MONTOVANÝCH STAVIEB


Zakladanie stavieb

SIP’s je ľahký stavebný materiál a existuje viac možností založenia stavby. Najčaštejšie využívaný spôsob v našich zemepisných šírkach je betónová základová doska. Už pri jej zhotovení sa šetrí materiálom nakoľko nebude potrebovať zvládať takú záťaž ako pri tažkých murovaných stavbách.
Ďalším spôsobom je založenie stavby na ľahkých betónových pilótoch. Na pripravené pilóty sa ukladajú špeciálne ošetrené roznášacie hranoly ktoré vytvoria podpornú konštrukciu. Na zhotovenú podpornú konštrukciu sa následne ukladajú panely SE SIP 210mm a tak vytvoria základovú dosku.
Alternatívne a jedinečné riešenie je založenie na zemných skrutkách. Zhotovenie základovej dosky na zemných skrutkách pod rodinný dom trvá 2-3 dni a nedochádza k devastácii pôdy. Na zavŕtané skrutky sa zhotovuje podporná konštrukcia z drevených hranolov na ktoré sa ukladajú panely SE SIP 210mm.
Unikátne uplatnenie si stavebný systém SIP’s nájde aj pri zhotovení Houseboatov. Na zhotovený pontón sa ukladajú panely, ktoré rýchlo a efektívne vytvoria základy pre zhotovenie stavby.Zhotovenie obvodových stien a vnútorných priečok.


Založenie stavby základovou doskou

Najdokonalejšie izolovaná a zateplená základová doska bez tepelných mostov vrámci stavebníctva vyplnená vodostavebným betónom vhodná pre všetky typy stenových konštrukcií je už aj v našej ponuke služieb.

Namiesto šalovania doskami zabezpečuje len čisté stavenisko, dokonalé detaily, stopercentnú ochranu proti spodnej vode a vlhkosti a hlavne extrémne silnú statiku - toto všetko garantuje ISODOSKA.


Zhotovenie obvodových stien a vnútorných priečok

Na zhotovenú základovú dosku sa nanáša vrstva hydroizolácie. Po jej nanesení sa ukladajú pod všetky obvodové steny a vnútorné priečky základové pražce, ktoré tvoria špeciálne ošetrené rezivá. Na základový pražec sa ukladá vložený prvok KVH ktorý bude slúžiť na montáž panelov.
Stavba obvodových stien začína z rohu stavby a pokračuje po celom obvode. Po jej ukončení sa pokračuje v zhotovení vnútorných priečok. Na záver sa do montážnych drážok z vrchu ukladajú drevené prvky KVH, ktoré vystužia panely navzájom. Panely môžu obsahovať predpripravený tunel pre elektroinštalácie. Všetky panely sú označené a zhotovené na mieru podľa projektovej dokumentácie a tak výstavba panelov je veľmi jednoduchá, rýchla a presná.


Zhotovenie poschodí a schodov

Medzi obvodové steny a vnútorné priečky zhotovíme stropnú konštrukciu pre výstavbu poschodia. Pre vytvorenie stropnej konštrukcie máme niekoľko riešení. Strop sa môže skladať z KVH, BSH hranolov, drevených lepených I-nosníkov, SIP panelov alebo z CLT. Vhodnosť použitých materiálov záleží na statickom posúdení projektanta. Na takto zhotovenú podlahu začneme stavať obvodové steny a vnútorné priečky druhého nadzemného podlažia. SIP’s je ideálnym riešením pre zhotovenie schodiska. Z panelov sa podľa projektovej dokumentácie vytvorí celý systém schodiska, ktorý sa veľmi jednoduchým spôsobom zhotoví.


Zhotovenie strechy

SIP panely sú efektívnym riešením pre zhotovenie podkrovia, rovnej alebo pultovej strechy. Ukladaním panelov na zhotovenú konštrukciu obvodových stien, alebo vnútorných priečok nám vzniká zateplená konštrukcia strechy bez dodatočnej potreby zateplovacích prác. Spoje sú rovné a presné, takže z vnútornej strany sa na panely priamo aplikuje sadrokartónová alebo Fermacell doska a z vonkajšej strany latovanie a strešná krytina, prípadne hydroizolácia pre plochú strechu.


Široká škála využitia

Jeho využitie je možné kdekoľvek. Od rekreačných stavieb, rodinných domov, administratívnych budov, bytových stavieb, škôl, hál aj houseboatov. Prístavby aj nadstavby.

Stavba postavená zo SIP panelov má až 5-násobne vyššie statické parametre než konvenčné rámové konštrukcie. Ich použitie je testované už dekády v tých najnáročnejších klimatických podmienkach a to najmä v severnej časti USA, Kanade a na Aljaške.