STAVEBNÝ SYSTÉM SIP


SIP Spline - Prepojovací prvok

Dôležitou súčasťou stavebného systému je izolovaný prepojovací prvok SIP Spline, s ktorým sa panely prepájajú navzájom. Tým nedochádza k prerušovaniu izolačného jadra a k prebytočným tepelným mostom.

Panely sa vyrábajú v riadených továrenských podmienkach. Panely sa režú a zhotovujú na mieru podľa projektovej dokumentácie ale môžu sa dodávať aj individuálne. Proces výstavby je teda veľmi rýchly, presný, nevzniká stavebný odpad a pre investora zbytočné náklady.

Stavby postavené zo SIP’s sú vysoko odolné, ekologické a úsporné.


Univerzálny stavebný systém!

SIP - Structural Insulated Panel (štrukturovane izolovaný panel) je univerzálny, vysoko stabilný a ekologický stavebný systém pre výstavbu nízkoenergetických pasívnych stavieb. Je na slovenskom a českom stavebnom trhu novinkou. Táto technológia sa vyvinula v USA, kde sa v roku 1952 prvýkrát použila pri bytovej výstavbe domov. Pri prvých domoch sa tieto panely použili na vnútorné priečky, obvodové steny a strešné plášte. Technológia SIP dnes zahŕňa celé stavebné odvetvie a napríklad na americkom stavebnom trhu sa podieľa už asi 5 %.

Konštrukčná tuhosť panelov zabezpečuje projektovanie a postavenie takmer akejkoľvek tvarovo rozmanitej stavby. Stavebný systém SIP’s sa dá teda využiť pri výstavbe rodinných a bytových domov, administratívnych budov, výrobných a priemyselných hál, škôl, rekreačných stavieb, chatiek aj garáží.

Nakoľko je SIP’s ľahký stavebný systém, je ideálny ako riešenie nadstavby a dostavby už existujúcich budov. SIP’s je možné využiť aj v kombinácii s inou stavebnou technológiou.

Stavebný systém je ideálny ako riešenie strešných konštrukcií s dodatočným využitím podkrovia a je ako stvorený pre realizáciu plochých striech.


Čo tvorí stavebný systém SIP?

Základom stavebného systému je sendvičový panel. Panel sa skladá z dvoch OSB4 tabúľ a izolačného jadra, ktoré tvorí expandovaný samozhášavý polystyrén EPS alebo PUR.

Výsledkom je samonosný konštrukčný panel, ktorý sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vysokou konštrukčnou tuhosťou.


Jeden systém pre celú stavbu!

Súčasná legislatíva a nové požiadavky si vyžadujú čoraz väčšiu pozornosť počas procesu projektovania a výstavby. Prevencia tepelných mostov a vzduchotesnosť stavebnej konštrukcie je čoraz dôležitejšia.

Stavebným systémom SIP's je možné vyriešiť podlahy, vonkajšie obvodové steny, vnútorné priečky a aj strechy jednoducho a bez zbytočných tepelných mostov.

Jeho univerzálnosť a variabilita dokáže vyriešiť aj tie najnáročnejšie tvary. SIP's môžeme aplikovať ako jediný stavebný systém pre celú obálku stavby, ale je ho možné kombinovať aj s inými stavebnými systémami.


Široká variabilita finálneho vzhľadu

Stavebný systém SIP’s je možné jednoducho ukončiť širokou škálou finálnych vrstiev. Od klasických omietkových, až po odvetrané fasády.
Materiál potrebný pre dokončenie hrubej stavby - ako jeden balík. Šetrí sa čas, organizácia dodávok a proces výstavby sa zbytočne neprerušuje kvôli subdodávkam.
Panely sa vyrábajú v štandardných veľkostiach konštrukčných drevených hranolov. Súčasťou dodávky stavebného systému sú aj certifikované KVH, BSH hranoly v pevnostnej triede C24 alebo GL24h vysušené na 15% a drevené lepené I-nosníky. Ich množstvo a rozmer záleží od statického posúdenia stavby.
Pri spojoch panelov sa používajú rôzne spojovacie prvky, tesárske kovania, PUR peny, tmely a komprimačné pásky pre utesnenie spojov.

Všetky materiály sú súčasťou individuálnych dodávok stavebného systému podľa predložených ponúk a nie je nutné ich dodatočné zabezpečovanie.