MONTÁŽ BETÓNOVÝCH PLOTOV


Montáž betónových plotov

Montáž jednotlivých typov oplotenia je jednoduchá, nakoľko pri nekomplikovanom teréne nepotrebujeme súvislý základový pás. Samozrejme na zvýšenie oplotenia /nad 2m/, alebo pri svahovitom teréne je možné vytvorenie základu podľa predpísanej normy. Za bežných podmienok napr. 40m oplotenia v 2 m-vej výške sa dá osadiť za 2 dni. Pri nákupe materiálu bez montáže Vám radi vysvetlíme postup pri osádzaní stĺpov a vkladaní vložiek, vrátane vyklínovania a vyšpárovania jednotlivých dielcov. Pri montáži Vám pripravíme potrebné podklady pri ohlásení drobnej stavby. Z týchto typov oplotenia sa veľmi rýchlo dajú montovať garáže podľa individuálnych rozmerov, pri čom v závislosti od rozsahu objednávky poskytujeme práce od základov až po strešnú konštrukciu vrátane brány.