Veľkosklad metrového textilu

Vo veľkosklade ponúkame hlavne metrový textil pre výrobcov konfekcie, rôzne druhy materiálov pre usporiadateľov podujatí a cateringové spoločnosti. Z ponuky nechýbajú ani látky pre konfekciu a rôzne drhy spoločenských materiálov z vlastného dovozu.