AZ-GEO, s.r.o. - geodet, geodetické práce Dunajská Streda

Názov spol.:AZ-GEO, s.r.o.
Sídlo firmy:Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda 929 01
E-mail:info@az-geo.sk
Telefón:0905 284 693
Web: www.az-geo.sk
IČO:45961581
DIČ:2023163109
IČ DPH:SK2023163109
VzOR Os Trnava, Vložka č.: 29310/T
Otvoriť mapu v novom okne

Užitočné stránky a informácie

 

•   Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: www.skgeodesy.sk

•   Katastrálny portál: www.katasterportal.sk

•   Katastrálny portál 2 : cica.vugk.sk 

•   Mapový portál : mapka.gku.sk

•   Geodetický a kartografický ústav Bratislava: www.gku.sk

•   Jednotný automatizovaný systém právnych informácií: www.jaspi.justice.gov.sk