AZ-GEO, s.r.o. - geodet, geodetické práce Dunajská Streda

Názov spol.:AZ-GEO, s.r.o.
Sídlo firmy:Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda 929 01
E-mail:info@az-geo.sk
Telefón:0905 284 693
Web: www.az-geo.sk
IČO:45961581
DIČ:2023163109
IČ DPH:SK2023163109
VzOR Os Trnava, Vložka č.: 29310/T
Otvoriť mapu v novom okne

VYTYČOVACIE ÚKONY

*   vytyčovanie stavebného objektu a vnútornej skladby / múrov/: vašu stavbu osadíme na správne miesto na vašom pozemku polohovo aj výškovo, aby ste sa vyhli komplikáciam s možným postavením vašej stavby na cudzom pozemku, ako aj časovému zhonu pri dodatočnom získaní protokolu o vytyčení stavby.
*   vytyčovanie hraníc pozemkov: v teréne vytýčime časť, alebo celú hranicu vášho pozemku, alebo pozemku ktorý chcete kúpiť, prípadne predať.