Autoškola PERFEKT, s.r.o. Dunajská Streda

Názov spol.:Autoškola PERFEKT, s.r.o.
Sídlo firmy:Zelená 860/47, Dunajská Streda 929 01
E-mail:asperfekt.ds@gmail.com
Telefón:00421 908 405 004
Web: autoskolaperfekt.bizref.sk
IČO:36267741
DIČ:2021953494
IČ DPH:SKSK2021953494
VzOR Os Trnava, Vložka číslo: 16546/T
Otvoriť mapu v novom okne

Podmienky zápisu

Pri zápise do kurzu treba predložiť tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré je potrebné si dať potvrdiť u svojho lekára a taktiež  tlačivo Čestné vyhlásenie k vášmu zdravotnému stavu. Začiatok výcviku v našej autoškole je stanovovaný na základe voľných kapacít učebne  autoškoly, ale aj na základe záujmu žiadateľov.

Pri zápise do kurzu treba predložiť tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré je potrebné si dať potvrdiť u svojho lekára a taktiež  tlačivo Čestné vyhlásenie k vášmu zdravotnému stavu. Začiatok výcviku v našej autoškole je stanovovaný na základe voľných kapacít učebne  autoškoly, ale aj na základe záujmu žiadateľov.

-->