Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia je už niekoľko rokov našou prioritou. Počas posledných 5. rokov monitorujeme tento trh a jeho vývoj, rôzne technológie, výzvy na NFP a inštitúcie,  ktoré vstúpili do určitého dlhodobého vzťahu voči obciam a samosprávam. Vďaka tomuto v oblasti danej aktivity modernizácie verejného osvetlenia a komplexnej realizácie s uvedeným zámerom financovania spolupracujeme len s vybranými renomovanými partnermi, ktorí ponúkajú komplexné riešenia s financovaním.

Modernizáciu vykonávame za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia a znižovania jeho nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia. Výsledkom je skvalitnenie technickej infraštruktúry obce alebo mesta.

Samozrejmosťou je aj zapožičanie svietidiel, vrátane montáže a demontáže. Pokiaľ by ste si nevedeli vybrať ani jednu z ponúk od našich partnerov, je tu možnosť ušiť produkt na mieru. Radi by sme uviedli, že máme zakontrahovaných a certifikovaných dodávateľov svietidiel, elektroinštalačného materiálu ako aj jednotlivých komponentov na sústavu verejného osvetlenia. Je tu priestor na to, aby sme Vám doslova ušli produkt so službou na mieru.


Obec alebo samospráva si vyskladá sama:
●   Svietidlá
●   Montážne práce vrátane podružného materiálu
●   Financovanie
●   Servis


Ak Vás osloví nejaká z cenových ponúk jedného z našich partnerov alebo tá Vaša, zabezpečíme na naše náklady audit a vypracovanie projektovej dokumentácie.