Verejné obstarávanie

Tím odborníkov zastrešujúcich segment verejného obstarávania má bohaté skúsenosti v danej oblasti a zabezpečuje poskytovanie právneho poradenstva v súlade verejného obstarávania s platnou legislatívou tak v oblasti verejného obstarávania ako aj súvisiacich oblastiach.

 

V oblasti verejného obstarávania zabezpečujeme:

●   KONZULTAČNÚ A PORADENSKÚ ČINNOSŤ

●   ANALÝZU POTRIEB VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A PRÍPRAVU PODKLADOV PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

●   REALIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA KĽÚČ

●   ZASTUPOVANIE KLIENTA PRI UPLATŇOVANÍ REVÍZNYCH POSTUPOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - OCHRANA ZÁUJMOV  KLIENTA