Bocán & Bocánová - architektonická kancelária Trnava

Názov spol.:Bocán & Bocánová architects, s. r. o.
Sídlo firmy:Hlboká 5922/22, Trnava 917 01
E-mail:mirabocanova@gmail.com
Telefón:+421 903 450 934
Web: architekt-trnava.bizref.sk
IČO:45973059
DIČ:2023173108
Okresný súd Trnava, č. 26782/T
Otvoriť mapu v novom okne

AKO PRACUJEME

 Na začiatku si klient určuje svoje predstavy a požiadavky (priestorové, materiálové, finančné, časové, požiadavky energetickej náročnosti...), následne sa urobí obhliadka miesta, prípadne zameranie, na základe ktorých vypracujeme prvý návrh vo variantách. Klient si vyberie variantu, ktorú ďalej upravujeme podľa jeho predstáv. Našou snahou je vytvoriť premyslený koncept s jednoduchým riešením pri primeranom množstve vynaložených prostriedkov. Štúdia je prezentovaná digitálne spracovanými pôdorysmi a priestorovým modelom, ktorý slúži ako podklad pre realistické zobrazenie priestorov formou farebných vizualizácií. Pomocou nich si vie klient lepšie predstaviť konečné riešenie, konfrontovať ho s vlastnými predstavami. Keď je klient s návrhom spokojný, pristupujeme k vypracovaniu projektovej dokumentácie.