HELEN DORON HISTÓRIA


Metóda Helen Doronovej

V roku 1985 lingvistka a pedagogička Helen Doron urobila zásadný prevrat vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka pre malé deti. Vyvinula totiž systematickú a ucelenú metódu, ktorá napodobňuje spôsob, akým sa deti učia svoj materinský jazyk. Dnes je Helen Doron English medzinárodnou sieťou vo viac ako 30 krajinách. 3 milióny študentov dnes rozpráva po anglicky vďaka Helen Doron – zaraďte k nim aj svoje deti!
Metóda Helen Doronovej je jedným z prvých vzdelávacích systémov zaoberajúcim sa ranou výučbou jazykov vo svete. Existuje už od roku 1985 a jej kurzy navštevujú bábätká už od 3 mesiacov a osvojujú si anglický jazyk podobne ako svoj materinský. V roku 2009 sa touto metódou vzdelávalo v anglickom jazyku už viac ako milión detí.

Vyučovacie programy Helen Doron Early English sú založené na kontinuite a poskytujú 12 za sebou nasledujúcich rokov komplexnej výučby angličtiny pre deti vo veku od 3 mesiacov do 14 rokov. Kurzy prebiehajú v malých skupinkách či už po škole, resp. škôlke alebo priamo v týchto zariadeniach formou škôlkárskych alebo školských programov na prvom stupni. Metóda Helen Doron využíva v rámci výučby rôzne hry, príbehy, pracovné zošity, obrázkové karty, príbehy na obrázkoch, originálne piesne a hudbu na CD na posilnenie hovorenej angličtiny, výslovnosti, gramatiky, slovnej zásoby a čítania a písania pre staršie deti.