Detské centrum - škola prírody, predstavenia, hra a zábavy na dvore atď.