a-design studio s.r.o. / digitálna a veľkoplošná tlač, grafický design Šamorín

Názov spol.:a-design studio s.r.o.
Sídlo firmy:Veterná 491/12, Šamorín 931 01
E-mail:studio@a-design.sk
Telefón:0905 468 471
Web: digitalnatlac.bizref.sk
IČO:46037071
DIČ:2023194690
IČ DPH:SK2023194690
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 26951/T
Otvoriť mapu v novom okne


NAŠE PRÁCE / REFERENCIE

KONTAKTY

A-DESIGN STUDIO

Tamás Meleg
majitel, grafik
+421 918 908 847
info@a-design.sk

A-DESIGN STUDIO

Kovács Koppány
konateľ, designer
+421 905 468 471
studio@a-design.sk

A-DESIGN STUDIO

Fakturačné údaje

+421 905 468 471
studio@a-design.sk

A-DESIGN STUDIO

Sídlo firmy
+421 905 468 471
info@a-design.sk

KONTAKTUJTE NÁS