a-design studio s.r.o. / digitálna a veľkoplošná tlač, grafický design Šamorín

Názov spol.:a-design studio s.r.o.
A-DESIGN STUDIO:Bratislavská 37, Šamorín 931 01
E-mail:studio@a-design.sk
Telefón:0905 468 471
Web: digitalnatlac.bizref.sk
IČO:46037071
DIČ:2023194690
IČ DPH:SK2023194690
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 26951/T
Otvoriť mapu v novom okne

KONTAKTY


A-DESIGN STUDIO

A-DESIGN STUDIO

Pomlejská 2205/2A, Šamorín 931 01
Tamás Meleg
majitel, grafik
info@a-design.sk, +421 918 908 847


A-DESIGN STUDIO

A-DESIGN STUDIO

Pomlejská 2205/2A, Šamorín 930 01
Kovács Koppány
konateľ, designer
studio@a-design.sk, +421 905 468 471


A-DESIGN STUDIO

A-DESIGN STUDIO

Veterná 12, Šamorín 930 01
Fakturačné údaje

studio@a-design.sk, +421 905 468 471


A-DESIGN STUDIO

A-DESIGN STUDIO

Bratislavská 37, Šamorín 931 01
Sídlo firmy
info@a-design.sk, +421 905 468 471