Projekčná kancelária, architekt Galanta

Názov spol.:Projekčná kancelária
Sídlo firmy:Galanta 1, Galanta 924 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj
IČO:xxx
DIČ:xxx
Otvoriť mapu v novom okne


Naše služby

Vybavenie územného rozhodnutia

Vybavenie stavebného povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Komplexná projektová činnosť

Vybavenie kolaudačného rozhodnutia

Stavebný dozor

 

 

 

Text

Územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Povolenie stavby domovej studne (vodná stavba)

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF

Povolenie zriadenia zjazdu z komunikácie na pozemok, vyžadujúce súhlas dopravného inšpektorátu

Povolenie stavby domovej čistiarne odpadových vôd

Projekt osadenia stavby a prípojok na inžinierske siete

Projekt osadenia stavby rodinného domu a projekt prípojok IS

Projektová dokumentácia studne pre povolenie vodnej stavby

Projekt dopravného napojenia pozemku, s výpočtom statickej dopravy, navrhnutím parkovacích miest, s rezom a odvodnením spevnených plôch - vypracovaný oprávnenou osobou.

Kolaudácia rodinného domu

Stavebný dozor pre štandardný rodinný dom

Energetický certifikát pre štandardný rodinný dom

V prípade otázok nás kontaktujte