Zilizi s.r.o.

Názov spol.:Zilizi s.r.o.
Sídlo firmy:Hlavná 43, prevádzka: Hlavná 37, Tešedíkovo 925 82
E-mail:zilizi@zilizi.sk
Telefón:0905402580
Web: http://zilizi.sk
IČO:36728616
DIČ:2022309542
IČ DPH:SK2022309542
O.R. -O.S. Trnava, Vložka č.: 19523/T
Otvoriť mapu v novom okne


Rozpis služieb

Odstraňovanie AZC stúpačiek v bytových domoch

- vytvorenie kontrolovaného pásma
- penetračný postrek
- demontáž AZC potrubia + vysekania AZC materialov v betone
- nakladanie potrubia do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
- povysavanie konstrukcie a komplet priestoru WC
- odvoz na skládku TO

Odstraňovanie eternitovej  krytiny

- vytvorenie kontrolovaného pásma
- penetračný postrek vysokotlakym zariadenim
- nakladanie krytiny do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
- odvoz na skládku TO

Výmena stúpačkových rozvodov

Výmena rozvodov kanalizácie, pitnej vody ,ohriatej pitnej vody, plynu, vzduchotechiky v bytových domoch.

• Obhliadka stavby
• Poradenstvo pred realizáciou prác
• Vypracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky, plynoinštalácie
• Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky

Solárne systémy

Slnko nám dodáva energetický potenciál, ktorý sa dá neobmedzene využívať.Naša firma dodáva a montuje solárne systémy BOSCH. Vysoká kvalita, dlhoročné skúsenosti zaručujú spolahlivú a bezporuchovú prevádzku.
Dodávame aj solárne systémy trubicové /vákuové/ . 15. trubíc s 150l. zásobníkom komplet za 1.100 € s DPH.
Garantujeme odbornú spôsobilosť na každej etape projektu:
- konzultácia na mieste realizácie
- návrh podľa Vašich individuálnych potrieb
- poradenstvo pri získavaní dotácií
- záručný a pozáručný servis

Podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie je momentálne najefektívnejšou formou kúrenia. Pomocou podlahového kúrenia si môžete ušetriť 30 až 40 percent plynu. Firma Zilizi Vám ponúka vyhotovenie podlahového kúrenia „ na kľúč“,  cena na základe individuálnej cenovej ponuky.

Dodávka                                                                          Cena bez DPH

Dodávka a montáž vykurovacej podlahy                            od 30 € / m2

( bez povrchovej úpravy)

dodávka obsahuje tieto komponenty:

-          skrinka na rozdelovač

-          tepelná izolácia PPS 5 cm

-          PE fólia

-          KARI sieť

-          Rúrové príchytky

-          Rúrky Gabotherm, IVAR, alebo podľa výberu zákazníka

-          Súbor rozdelovača a zberača

-          Napojenie RZ na kotol s medennými rúrami

Dopravné náklady:                                                    0,35 € / km   

zahrňuje obhliadku staveniska
dovoz materiálov a montážnikov
uvedenie systému do prevádzky

 

 

 

Nepodceňujte prehliadky plynových kotlov.

Máte zrazu opakujúce sa problémy s plynovým kotlom alebo s ústredným kúrením? Voláte opravára, a tiež si nevie radi?

Tvrdá voda- problém alebo fikcia?

Firma sa zaoberá s montážou a opravou plynových zariadení a vykurovacích systémov už od roku 1991, a keďže určité problémy sa začali vyskytovať v poslednej dobe čoraz častejšie, začali sme analyzovať opakujúce sa symptómy týchto porúch. A áno, už dlhšie vieme, že spoločným menovateľom okrem zanedbanej servisnej prehliadky je hlavne kvalita vykurovacej a plniacej vody.

Čiže ak sa opakujú problémy s plynovými kotlami a ústredným kúrením, môže za ne tvrdá voda?

Začali sme s meraniami, ktoré sme priebežne vyhodnocovali a výsledky boli prekvapujúce.

Zodpovedanie vašej otázky si ale žiada širšiu odpoveď a tvrdosť vykurovacej vody je iba jedným faktorom, ktoré ovplyvňujú životnosť kotlov a vykurovacích systémov. Faktom je ,

že pravidlá dopĺňania vody do ústredného kúrenia sa sprísnili. Sám mám doma pri obecnej vode filtračné zariadenie už viac ako dvanásť rokov, a  norma v tomto prípade hovorí jasne o povinnostiach servisu a merania filtračného zariadenia. O týchto meraniach sa evidujú záznamy a pri kontrole som zistil, že kvalita pitnej vody vykazuje vždy iné hodnoty, pričom alarmujúci je ukazovateľ tvrdosti vody ,čo je okolo 13-15 °dH. Elektrická vodivosť pitnej vody je cca.500 mS/cm. Pri zmiešaných systémoch voda s takými hodnotami nespĺňa požiadavky smernice VDI 2035-2 pre doplňovaciu vodu vykurovacích systémov.

Aké sú teda optimálne hodnoty ?

Doporučené parametre vykurovacej vody pre kotly s hliníkovým výmenníkom /resp. pri zmiešaných systémoch- hliník, meď, oceľ, plast / čo je pri väčšine u nás namontovaných kotlov platné , sú dosť prísne:

pH v rozmedzí 6,5 - 8,5 /zmiešané systémy 8,2-8,5/
Obsah kyslíka 0,1mg/liter
Elektrická vodivosť max. 100 mS/cm
Tvrdosť vody 0°dH / podľa objemu systému/

Dnes už vlastníme všetky prístroje s ktorými vieme veľkou presnosťou merať tieto hodnoty. Bohužiaľ merania potvrdili naše obavy a nie raz sme namerali extrémne hodnoty : tvrdosť nad 20°dH a vodivosť okolo 1000 mS/cm.

O kvalite slovenskej vody sa ale zvyknú spievať ódy. Kde potom hľadať príčiny nárastu týchto negatívnych ukazovateľov?

Súhlasím, ako pitná voda je kvalitná, odporúčaná tvrdosť  podľa nariadenia vlády č. 354/2006 pre pitnú vodu je od 6 do 28 °dH. Ako sme už spomínali je to viacnásobok dovolenej hodnoty, pre vykurovacie systémy. Najdôležitejšie faktory pri doplnení vykurovacieho systému sú: tvrdosť vody, elektrická vodivosť, množstvo doplňujúcej vody, a objem vykurovacieho systému. Možno ,že keď zákazník dopúšťal systém tie hodnoty boli práve nižšie a vôbec to nemusí robiť problémy do budúcna, no bez merania nie je možné určiť, či v danom chvíli , keď sme napúšťali systém, aké boli, a aké budú po týždňoch. S prístrojmi vieme urobiť základnú diagnostiku a nastaviť jednotlivé hodnoty doplňujúcej vody aby spĺňali kritériá smernice VDI.

Vráťme sa teda k problému s poruchami ústredného kúrenia, aké sú teda vaše odporúčania.

Z praxe poukážem na nedávny príklad : Pri servisnej prehliadke ,ktorú u nás objednal zákazník na osem ročný kotol sa zistila porucha zapríčinená nekvalitnou vykurovacou vodou Zákazník malé úniky riešil tak, že raz za čas dotlakovával systém. Vieme prísť a nie len zmerať aktuálne hodnoty, ale do systému následne aj natlačiť vodu upravenú s reverznou osmosou s nulovou tvrdosťou pri vodivosti 75mS/cm. Hodnota pH sa nastaví vždy podľa potreby vzhľadom na zabudované materiály v danom systéme.

Budem sa možno opakovať ale keďže táto problematika má široký záber, odporúčania nemožno paušalizovať. Problémy a dané riešenie sa najlepšie odhalia na mieste. Ako som spomínal pri servisných prehliadkach teraz už meriame aj kvalitu vody a vieme predísť problémom, ktoré sa prejavia možno až po niekoľkých rokoch ,ale väčšinou potom to skončí výmenou kotla.

V akom období by sa mali robiť tieto merania ?

  Jednu z možností ponúkajú servisné prehliadky, pre svojich zákazníkov samozrejme meranie robíme v rámci servisu bez poplatku.

  Keď treba  meniť vodu , cena upravenej vody pohybuje okolo 35cent/liter. Pozn.: pre jeden rodinný dom -BUNGALOW to predstavuje cca 100 Litrov vykurovacej vody.

  Táto problematika si zaslúži pozornosť už aj preto, že ak k nej pristúpime s vážnosťou šetríme financie nielen na energiách ale aj na opravách.

Likvidácia azbestu - Predaj sanity

Likvidácia azbestu - Predaj sanity

-->