Azylový dom Tamara

Názov spol.:Záujmové združenie RODINA
Sídlo firmy:Okružná 20, Trnava 917 01
E-mail:azylovydom@gmail.com
Telefón:0948 028 738
Web: azylovydomtamara.bizref.sk
IČO:36093173
DIČ:2021591957
Otvoriť mapu v novom okne


Cieľová skupina

- týrané ženy a ich deti,

- matky s deťmi v núdzi,

- tehotné ženy v núdzi,

- osamelé ženy, ktoré nemajú

  zabezpečené ubytovanie alebo ho

  z vážnych dôvodov nemôžu užívať.

Výška úhrad klientov za poskytované služby:

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku a v zariadení núdzového bývania sa určuje v zmysle § 72 ods. 3, - t.j. vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

Suma za odborné činnosti

 (§16,ods. 1 písm. a),b),d),g),m),p)................0,00 €/mesačne

Sumy za obslužné činnosti (§17,ods. 1):

  - ubytovanie dospelý ...................................2,50 €/deň

  - ubytovanie dieťa nad 1 rok veku ..............2,00 €/deň

  - ubytovanie dieťa do 1 roku veku...............0,00 €

  - pranie .......................................................0,66 €/1x

Sumy za ďalšie činnosti:

   - podľa § 18, ods.1, písm. a), bod 1-3 a b), bod 2 ...0,00 €/mesačne

   - podľa § 18, ods.1, písm. a), bod 6:

                     - úhrada za mobil.....................1,66 €/mesačne

                     - úhrada za rádio na izbe.........2,66 €/mesačne

                     - úhrada za Note book .............2,-   €/mesačne

                     - úhrada za tablet......................2,-   €/mesačne

Poskytované služby

Sociálne služby v Azylovom dome Tamara poskytujeme pobytovou formou celoročne na určitý čas.

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečuje sa v zariadení utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita.

A ) Poskytujeme:

- ubytovanie na určitý čas,

- sociálne poradenstvo, aj pre externých klientov,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- pomoc pri spisovaní žiadostí a návrhov na úrady a súdy,

- nevyhnutné ošatenie a obuv,

B) Zabezepčujeme:

- rozvoj pracovných zručností

C) utvárajú sa podmienky na : * prípravu stravy

                                                 * vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  * upratovanie,   * pranie, žehlenie a údržbu  bielizne a  šatstva   * záujmovú činnosť.

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia klientky do Azylového domu Tamara je osobný pohovor so sociálnym pracovníkom, vypísanie žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb, doloženie lekárskeho potvrdenia o bezinfekčnosti a ostatných potrebných dokladov dokazujúcich finančnú situáciu klientky a jej odkázanosť na poskytovanie sociálnych služieb ako sú:

- doklad preukazujúci platobnú schopnosť klientky,

- potvrdenie a poberaní dávok sociálneho zabezpečenia,

- potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o pravidelnom platení 

   mesačných preddavkov na zdravotné poistenie,

- v prípade týrania potvrdenia od ošetrujúceho 

   lekára, psychológa, záznam z polície,

- v prípade núdze potvrdenie z ÚPSVaR, z OÚ alebo MsÚ

  o nepriaznivej sociálnej situácii a pod.

Domáce mydlá Tamara

Domáce mydlá Tamara výrábajú ženy a matky z Azylového domu Tamara pod vedením sociálnych pracovníčok v rámci poskytovaných sociálych služieb pri zabezpečovaní rozvoja ich pracovných zručností v tvorivej dielni. Mydlá Tamara sú vyrobené z mydlovej hmoty, ktorá má rastlinný základ s prídavkom kozieho mlieka a olivového oleja. Pre dosiahnutie blahodarnejších účinkov sú do nich pridávané rôzne bylinky, prírodné íle, silice a esencie. Predajom týchto mydiel pomáhame zlepšiť život klientiek a ich detí počas ich pobytu v azylovom dome. Viacej informácii môžete získať na stránke: www.mydlatamara.sk

 

Podporte nás pri Vašich nákupoch cez internet

Podporte naše občianske združenie - ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše.

Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
Pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť vašej útraty pôjde na podporu našich aktivít
Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku http://dobromat.sk

Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a naše Záujmové združenie Rodina.
Stránka vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde môžete nakúpiť.

Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu.
Následne ju Dobromat pošle na náš účet a my ju použijeme na našu činnosť.

Dôležité je vedieť, že cena za nákup je rovnaká, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. To, že pôjdete cez Dobromat, vás nestojí ani cent navyše. Napriek tomu nám prispejete sumou vo výške niekoľkých % z vášho nákupu.

Zároveň môžete využívať aj priamy odkaz, ktorý už predvyplní naše združenie ako prijímateľa podpory. Návštevníkom Dobromatu tak stačí vybrať už iba obchod a môžu nakupovať. Šetrí to čas a nám zvyšuje úspešnosť pri získavaní podpory.

Náš odkaz je:

https://dobromat.sk/podporim/zaujmove-zdruzenie-rodina

 

Podporte nás

Venovaním 2 % z dane Azylovému domu Tamara podporíte ženy a deti, ktoré vo svojej ťažkej životnej situácii potrebujú dočasný domov a odbornú pomoc.

 

Ako poukázať 2 % z dane

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

Do 15.04. vyplníte Vyhlásenie na poukázanie dane a Váš zamestnávateľ vyplní potvrdenie o zaplatení dane. Všetky tieto dokumenty (Vyhlásenie na poukázanie dane, Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti) treba doručiť na daňový úrad prislúchajúci miestu bydliska v termíne do 30.04.

Ak si daňové priznanie robíte sami:

Posledný termín na podanie daňového priznania vrátanie poskytnutia 2% je tento rok 31.03. Prijímateľa 2% a poskytnutú sumu uvádzate priamo vo formulári daňového priznania.V tlačive vyplníte naše údaje.

Obchodné meno alebo názov:  ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA

Sídlo:                                         Okružná 20, 91701 Trnava

Právna forma:                          združenie

IČO:                                           36093173

 

 

Ďakujeme všetkým partnerom, podporovateľom a sympatizantom za poskytnutú pomoc a podporu.

Aktuálne potreby

Dobrovoľnícka (praktická) pomoc:

práca s deťmi (voľnočasové aktivity)

právna pomoc

pomocné práce v objekte areálu Azylového domu (kosenie, natieranie, drobné opravy...)

Materiálna pomoc:

čistiace prostriedky

hygienické potreby (pracie prášky, toaletný papier, plienky, ...)

pomôcky pre tvorivé dielne 

Potravinová pomoc:

akékoľvek trvanlivé potraviny (cestoviny, konzervy, džemy, trvanlivé mlieko, olej...)

Podporili nás

Krízové linky

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

(bezplatná nonstop linka)

0800 212 212

Aliancia žien Slovenska

(nonstop linka)    

0903 519 550

Pomoc obetiam násilia 

0850/111 321
od 10.-14., 16.-19.hod., inak záznamník                                       

Policajná linka dôvery 

(nonstop linka)   

02/ 5557 1110

Linka dôvery                   02/ 4446 06 06

 

 


 


 

Podporné služby pre klientov

Centrum pomoci pre rodinu, Trnava, Štefánikova č. 46 :

- bezplatné psychologické poradenstvo

- bezplatné právne poradenstvo

- duchovné poradenstvo

OZ Otvorené srdce, Trnava, Starohájska č. 2 - Poliklinika:

- sociálne poradenstvo

- individuálna psychoterapia a poradenstvo

- skupinová psychoterapia závislých klientov

- skupinová terapia rodinnýc príslušníkov závislých

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava, Hlavná č. 43 :

- sociálne poradenstvo

- materiálna pomoc

- potravinová pomoc

Iné zariadenia poskytujúce sociálne služby ženám a matkám s deťmi v núdzi na stránke www.zastavmenasilie.gov.sk

 

 

 

Donori

- Mesto Trnava

- Františkánsky svetský rád

- mamičky z Trnavského MC

- Trnavská arcidiecézna charita

- PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia

- Bíli andeli, o.z.

- I.C.A. Slovensko s.r.o.

- bizref.sk

- Agrania s.r.o.

- SDC Slovensko - probiotické technológie, Matej Radošovský

- MM PROWORK s.r.o.

- TESCO EXTRA, Trnava (pravidelná pomoc)

- IKEA Bratislava, s.r.o

- AMAZON Slovensko

- Collegium Wartberg, Slovak Doublebass Club

- OZ BERNOHY

- LIDL SR, v.o.s.

- PMJ - OPP, PZ v Trnave 

- jednotlivci s dobrým srdcom

COVID - 19

Cieľová skupina

- týrané ženy a ich deti,

- matky s deťmi v núdzi,

- tehotné ženy v núdzi,

- osamelé ženy, ktoré nemajú

  zabezpečené ubytovanie alebo ho

  z vážnych dôvodov nemôžu užívať.

Súbory na stiahnutie

Výška úhrad klientov za poskytované služby:

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku a v zariadení núdzového bývania sa určuje v zmysle § 72 ods. 3, - t.j. vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

Suma za odborné činnosti

 (§16,ods. 1 písm. a),b),d),g),m),p)................0,00 €/mesačne

Sumy za obslužné činnosti (§17,ods. 1):

  - ubytovanie dospelý ...................................2,50 €/deň

  - ubytovanie dieťa nad 1 rok veku ..............2,00 €/deň

  - ubytovanie dieťa do 1 roku veku...............0,00 €

  - pranie .......................................................0,66 €/1x

Sumy za ďalšie činnosti:

   - podľa § 18, ods.1, písm. a), bod 1-3 a b), bod 2 ...0,00 €/mesačne

   - podľa § 18, ods.1, písm. a), bod 6:

                     - úhrada za mobil.....................1,66 €/mesačne

                     - úhrada za rádio na izbe.........2,66 €/mesačne

                     - úhrada za Note book .............2,-   €/mesačne

                     - úhrada za tablet......................2,-   €/mesačne

Poskytované služby

Sociálne služby v Azylovom dome Tamara poskytujeme pobytovou formou celoročne na určitý čas.

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečuje sa v zariadení utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita.

A ) Poskytujeme:

- ubytovanie na určitý čas,

- sociálne poradenstvo, aj pre externých klientov,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- pomoc pri spisovaní žiadostí a návrhov na úrady a súdy,

- nevyhnutné ošatenie a obuv,

B) Zabezepčujeme:

- rozvoj pracovných zručností

C) utvárajú sa podmienky na : * prípravu stravy

                                                 * vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  * upratovanie,   * pranie, žehlenie a údržbu  bielizne a  šatstva   * záujmovú činnosť.

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia klientky do Azylového domu Tamara je osobný pohovor so sociálnym pracovníkom, vypísanie žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb, doloženie lekárskeho potvrdenia o bezinfekčnosti a ostatných potrebných dokladov dokazujúcich finančnú situáciu klientky a jej odkázanosť na poskytovanie sociálnych služieb ako sú:

- doklad preukazujúci platobnú schopnosť klientky,

- potvrdenie a poberaní dávok sociálneho zabezpečenia,

- potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o pravidelnom platení 

   mesačných preddavkov na zdravotné poistenie,

- v prípade týrania potvrdenia od ošetrujúceho 

   lekára, psychológa, záznam z polície,

- v prípade núdze potvrdenie z ÚPSVaR, z OÚ alebo MsÚ

  o nepriaznivej sociálnej situácii a pod.

Domáce mydlá Tamara

Domáce mydlá Tamara výrábajú ženy a matky z Azylového domu Tamara pod vedením sociálnych pracovníčok v rámci poskytovaných sociálych služieb pri zabezpečovaní rozvoja ich pracovných zručností v tvorivej dielni. Mydlá Tamara sú vyrobené z mydlovej hmoty, ktorá má rastlinný základ s prídavkom kozieho mlieka a olivového oleja. Pre dosiahnutie blahodarnejších účinkov sú do nich pridávané rôzne bylinky, prírodné íle, silice a esencie. Predajom týchto mydiel pomáhame zlepšiť život klientiek a ich detí počas ich pobytu v azylovom dome. Viacej informácii môžete získať na stránke: www.mydlatamara.sk

 

Podporte nás pri Vašich nákupoch cez internet

Podporte naše občianske združenie - ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše.

Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
Pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť vašej útraty pôjde na podporu našich aktivít
Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku http://dobromat.sk

Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a naše Záujmové združenie Rodina.
Stránka vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde môžete nakúpiť.

Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu.
Následne ju Dobromat pošle na náš účet a my ju použijeme na našu činnosť.

Dôležité je vedieť, že cena za nákup je rovnaká, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. To, že pôjdete cez Dobromat, vás nestojí ani cent navyše. Napriek tomu nám prispejete sumou vo výške niekoľkých % z vášho nákupu.

Zároveň môžete využívať aj priamy odkaz, ktorý už predvyplní naše združenie ako prijímateľa podpory. Návštevníkom Dobromatu tak stačí vybrať už iba obchod a môžu nakupovať. Šetrí to čas a nám zvyšuje úspešnosť pri získavaní podpory.

Náš odkaz je:

https://dobromat.sk/podporim/zaujmove-zdruzenie-rodina

 

Podporte nás

Venovaním 2 % z dane Azylovému domu Tamara podporíte ženy a deti, ktoré vo svojej ťažkej životnej situácii potrebujú dočasný domov a odbornú pomoc.

 

Ako poukázať 2 % z dane

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

Do 15.04. vyplníte Vyhlásenie na poukázanie dane a Váš zamestnávateľ vyplní potvrdenie o zaplatení dane. Všetky tieto dokumenty (Vyhlásenie na poukázanie dane, Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti) treba doručiť na daňový úrad prislúchajúci miestu bydliska v termíne do 30.04.

Ak si daňové priznanie robíte sami:

Posledný termín na podanie daňového priznania vrátanie poskytnutia 2% je tento rok 31.03. Prijímateľa 2% a poskytnutú sumu uvádzate priamo vo formulári daňového priznania.V tlačive vyplníte naše údaje.

Obchodné meno alebo názov:  ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA

Sídlo:                                         Okružná 20, 91701 Trnava

Právna forma:                          združenie

IČO:                                           36093173

 

 

Ďakujeme všetkým partnerom, podporovateľom a sympatizantom za poskytnutú pomoc a podporu.

Tlačivá na 2% z daní

Aktuálne potreby

Dobrovoľnícka (praktická) pomoc:

práca s deťmi (voľnočasové aktivity)

právna pomoc

pomocné práce v objekte areálu Azylového domu (kosenie, natieranie, drobné opravy...)

Materiálna pomoc:

čistiace prostriedky

hygienické potreby (pracie prášky, toaletný papier, plienky, ...)

pomôcky pre tvorivé dielne 

Potravinová pomoc:

akékoľvek trvanlivé potraviny (cestoviny, konzervy, džemy, trvanlivé mlieko, olej...)

Podporili nás

Krízové linky

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

(bezplatná nonstop linka)

0800 212 212

Aliancia žien Slovenska

(nonstop linka)    

0903 519 550

Pomoc obetiam násilia 

0850/111 321
od 10.-14., 16.-19.hod., inak záznamník                                       

Policajná linka dôvery 

(nonstop linka)   

02/ 5557 1110

Linka dôvery                   02/ 4446 06 06

 

 


 


 

Podporné služby pre klientov

Centrum pomoci pre rodinu, Trnava, Štefánikova č. 46 :

- bezplatné psychologické poradenstvo

- bezplatné právne poradenstvo

- duchovné poradenstvo

OZ Otvorené srdce, Trnava, Starohájska č. 2 - Poliklinika:

- sociálne poradenstvo

- individuálna psychoterapia a poradenstvo

- skupinová psychoterapia závislých klientov

- skupinová terapia rodinnýc príslušníkov závislých

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava, Hlavná č. 43 :

- sociálne poradenstvo

- materiálna pomoc

- potravinová pomoc

Iné zariadenia poskytujúce sociálne služby ženám a matkám s deťmi v núdzi na stránke www.zastavmenasilie.gov.sk

 

 

 

Donori

- Mesto Trnava

- Františkánsky svetský rád

- mamičky z Trnavského MC

- Trnavská arcidiecézna charita

- PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia

- Bíli andeli, o.z.

- I.C.A. Slovensko s.r.o.

- bizref.sk

- Agrania s.r.o.

- SDC Slovensko - probiotické technológie, Matej Radošovský

- MM PROWORK s.r.o.

- TESCO EXTRA, Trnava (pravidelná pomoc)

- IKEA Bratislava, s.r.o

- AMAZON Slovensko

- Collegium Wartberg, Slovak Doublebass Club

- OZ BERNOHY

- LIDL SR, v.o.s.

- PMJ - OPP, PZ v Trnave 

- jednotlivci s dobrým srdcom

Život v Tamare

Tvorivé dielne

-->