Klienti, ktorí pri dodržaní diétneho programu VITADU® zredukovali svoju hmotnosť