Prednášky MUDr. Hostýna


Vplyv aplikácie ozónu na aeróbny metabolizmus hodnotený spiroergometriou
27. Jún 2017
Stiahnúť
Spiroergometria
15. Október 2014
Stiahnúť
Využitie podobarometrickej dosky RS scan v starostlivosti o nohu športovcov
25. Apríl 2014
Stiahnúť
Vlyv infúzneho podávania ozónu na aeróbny metabolizmus
23. Apríl 2014
Stiahnúť