Náš tím:


Kancelária

Kancelária

Nitrianska 1729/5, Šaľa 927 05
Mgr. Tibor Vajda
konateľ
info@vfpm.sk, 0903 535 216
konateľ


Kancelária

Kancelária

Nitrianska 1729/5, Šaľa 927 05
Mgr. András Fitos
konateľ
andras.fitos@bizref.sk, 0907 444 859
konateľ


Kancelária

Kancelária

Nitrianska 1729/5, Šaľa 927 05
Ing. Tomáš Lencsés
projektový manažér
info@vfpm.sk, 0917 493 264
projektový manažér


Kancelária

Kancelária

Nitrianska 1729/5, Šaľa 927 05
Mgr. Melánia Móriová
manažér
melania.moriova@gmail.com, 0904 695 772
manažér


Kancelária

Kancelária

Nitrianska 1729/5, Šaľa 927 05
Ing. Diana Koprivňanská
manažér
diana.vfpm@gmail.com, 0917 493 264
manažér