VECO-Mont - výroba, predaj a prenájom stanov

Názov spol.:VECO-Mont, s.r.o.
Sídlo firmy:Blatná na Ostrove 567, Blatná na Ostrove 930 32
E-mail:vecomont@vecomont.sk
Telefón:0905 406 474
Web: www.vecomont.sk
IČO:36243159
DIČ:2020195309
IČ DPH:SK2020195309
Výpis z Obch. registra Okr. súdu Trnava, vložka č.: 12732/T
Otvoriť mapu v novom okne

MASTERTENT