Jazyková Škola Angličtiny Helen Doron pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov

Názov spol.:Tímea Nagyová - NT Home / Jazyková škola Dunajská Streda
Sídlo firmy:Komenského 6331/1A, Dunajská Streda 929 01
E-mail:dunstreda@helendoron.sk
Telefón:+421 918 654 094
Web: anglictinapredetids.bizref.sk
IČO:44506945
DIČ:1039723806
IČ DPH:-
Okr. úrad DS, č. živn. reg.: 210-25284.
Otvoriť mapu v novom okne

Priestory našej jazykovej školy v centre Dunajskej Stredy