Aktuality


Zľava na jednorázovú platbu!

Ak zaplatíte školné za kurz angličtiny na 10 mesiacov dopredu, platíte o 5% menej z celkovej ceny kurzu.


Súrodenecká zľava!

Súrodencom poskytujeme zľavu z ceny kurzu a dokonca aj na študijné materiály vo výške 20 percent!