Strechy Banská Bystrica

Názov spol.:Strechy Banská Bystrica
Sídlo firmy:Hlavná 1, Banská Bystrica 974 01
E-mail:szilvia.bredova@bizref.sk
Telefón:0908749324
Web: strechy-banskabystrica.bizref.sk
IČO:xxx
DIČ:xxx

Kontaktný formulár