Moje referencie


Preprava a rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: pooltech s.r.o.
Kontakt: info@pooltech.sk, 0903 242 680
Dátum realizácie: priebežná spolupráca


Rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: Nábytok MEUBLE - Dunajská Streda
Kontakt: nabytokds@tn.meuble.sk, -
Dátum realizácie: od 2014

Rozvoz nábytku zakúpeného v predajni konečnému zákazníkovi.


Preprava tovaru

Objednávateľ / Partner: Tibor Németh
Kontakt: info@gastrocenter.sk, -
Dátum realizácie: Od 2013

preprava tovaru od dodávateľa do predajne, a preprava tovaru z predajne


Rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: Jysk Dunajská Streda
Kontakt: sk0018@jysk.com, -
Dátum realizácie: Od 2012

rozvážanie tovaru zakúpeného v predajni konečnému zákazníkovi


Rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: Okay Dunajská Streda
Kontakt: kurucz.imrich@gmail.com, -
Dátum realizácie: Od 2010

rozvážanie tovaru zakúpeného v predajni konečnému zákazníkovi


Preprava

Objednávateľ / Partner: M.BER spol. s.r.o.
Kontakt: marketing@klember.sk, -
Dátum realizácie: Od 2013

Preprava hotových výrobkov zo závodu do veľkoskladov.