Preprava a rozvoz tovaru, sťahovanie - Dunajská Streda

Názov spol.:PREPRAVA TOVARU - KOSSÁR, s. r. o.
Sídlo firmy:Hlavná 504/32, Trhová Hradská 930 13
E-mail:stefankossar@gmail.com
Telefón:00421 905 591 149
Web: prepravatovaru.bizref.sk
IČO:52348873
DIČ:2120995976
IČ DPH:SK2120995976
Okr. úrad DS, č. živn. reg.: 210-27660.
Otvoriť mapu v novom okne

Moje referencie


Preprava a rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: pooltech s.r.o.
Kontakt: info@pooltech.sk, 0903 242 680
Dátum realizácie: priebežná spolupráca


Rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: Nábytok MEUBLE - Dunajská Streda
Kontakt: nabytokds@tn.meuble.sk, -
Dátum realizácie: od 2014

Rozvoz nábytku zakúpeného v predajni konečnému zákazníkovi.


Preprava tovaru

Objednávateľ / Partner: Tibor Németh
Kontakt: info@gastrocenter.sk, -
Dátum realizácie: Od 2013

preprava tovaru od dodávateľa do predajne, a preprava tovaru z predajne


Rozvoz tovaru

Objednávateľ / Partner: Okay Dunajská Streda
Kontakt: kurucz.imrich@gmail.com, -
Dátum realizácie: Od 2010

rozvážanie tovaru zakúpeného v predajni konečnému zákazníkovi


Preprava

Objednávateľ / Partner: M.BER spol. s.r.o.
Kontakt: marketing@klember.sk, -
Dátum realizácie: Od 2013

Preprava hotových výrobkov zo závodu do veľkoskladov.