Preprava a rozvoz tovaru, sťahovanie - Dunajská Streda

Názov spol.:PREPRAVA TOVARU - KOSSÁR, s. r. o.
Sídlo firmy:Hlavná 504/32, Trhová Hradská 930 13
E-mail:stefankossar@gmail.com
Telefón:00421 905 591 149
Web: prepravatovaru.bizref.sk
IČO:52348873
DIČ:2120995976
IČ DPH:SK2120995976
Okr. úrad DS, č. živn. reg.: 210-27660.
Otvoriť mapu v novom okne

Pre menšie rozvozy

Pre menšie rozvozy