Preprava a rozvoz tovaru, sťahovanie - Dunajská Streda

Názov spol.:Štefan Kossár
Sídlo firmy:Školská ulica 1128/9, Trhová Hradská 930 13
E-mail:stefankossar@gmail.com
Telefón:00421 905 591 149
Web: prepravatovaru.bizref.sk
IČO:45851328
DIČ:1027359509
Okr. úrad DS, č. živn. reg.: 210-27660.
Otvoriť mapu v novom okne

Náš veľký pomocník

Náš veľký pomocník