BETÓNOVÉ KOCKY / BETÓNOVÝ BLOK

Betónové ploty - rôzne typy na skade vyrábané na mieste pomocou vlastného zariadenia

Naše kvalitné slovenské výrobky: betónové žumpy, betónové pivnice, betónové ploty, betónové bloky

Prečo si kúpte betónové žumpy od nás?

●    Naše betónové žumpy majú platné vyhlásenie o zhode CSK s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch, ktoré je potrebné predložiť pri kolaudácií rodinného domu. Skúšku vykonal „Technický a skušobný ústav stavebný Žilina“.
●    Železo-betónové nádrže z našej produkcie sú vodotesné a vyrobené materiálov najvyššej kvality.
●    V našej ponuke nájdete väčšie betónové žumpy  vhodné k rodinným domom i menšie k chalupám - podľa potreby.
●    Objem vyrábaných žúmp  je 12 m³, 10 m³, a od nového roku i betónové žumpy s objemom 3,5 m³.

●    Dopravu betónovej žumpy s vykládkou materiálu zabezpečujeme do vzdialenosti 50 km zdarma!

●    Ponuku sme rozšírili i o výrobu a dodávku  vodomerných šácht.

BETÓNOVÉ KOCKY / BETÓNOVÝ BLOK

Betónové ploty - rôzne typy na skade vyrábané na mieste pomocou vlastného zariadenia

Naše kvalitné slovenské výrobky: betónové žumpy, betónové pivnice, betónové ploty, betónové bloky

Prečo si kúpte betónové žumpy od nás?

●    Naše betónové žumpy majú platné vyhlásenie o zhode CSK s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch, ktoré je potrebné predložiť pri kolaudácií rodinného domu. Skúšku vykonal „Technický a skušobný ústav stavebný Žilina“.
●    Železo-betónové nádrže z našej produkcie sú vodotesné a vyrobené materiálov najvyššej kvality.
●    V našej ponuke nájdete väčšie betónové žumpy  vhodné k rodinným domom i menšie k chalupám - podľa potreby.
●    Objem vyrábaných žúmp  je 12 m³, 10 m³, a od nového roku i betónové žumpy s objemom 3,5 m³.

●    Dopravu betónovej žumpy s vykládkou materiálu zabezpečujeme do vzdialenosti 50 km zdarma!

●    Ponuku sme rozšírili i o výrobu a dodávku  vodomerných šácht.

-->