SAFARI, s.r.o. / poľovnícke zájazdy, organizovanie poľovníckych zájazdov

Názov spol.:SAFARI, s.r.o.
Sídlo firmy:Gazdovský rad 39/B, Šamorín 931 01
E-mail:safari@restauraciasafari.sk
Telefón:0905 841 700
Web: polovnickezajazdy.bizref.sk
IČO:36826430
DIČ:2022443291
IČ DPH:SK2022443291
Výpis z Obch. registra Okresného súdu Trnava, vložka č.: 20568/T
Otvoriť mapu v novom okne